DIVISYEN PEMBESARAN

Menjalankan pembangunan dan operasi penternakan komersial.
Memastikan ternakan mengikut piawaian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang premium.

Projek perladangan komersial adalah usaha FWC untuk mengeluarkan LAT bagi memenuhi keperluan pasaran Malaysia khususnya. Divisyen pembesaran bertanggungjawab penuh dalam memastikan pembangunan projek berjalan lancar dan mengikut garis masa.

PROJEK

Perancangan fasa pertama adalah membangunkan 24 kolam pertama, 48 kolam lagi untuk fasa kedua dan fasa ketiga sebanyak 96 kolam. Kolam jenis kluster ini bakal terdiri dari 7 kluster utama untuk memudahkan pengurusan.⁣

FWC menganggarkan pengeluaran LAT sebanyak 2 tan sebulan daripada “Projek Percubaan Komersial” pertama ini dan akan dijadikan rujukan pada projek komersial seterusnya.

KEMAJUAN PROJEK
FASA 1
10%
FASA 2
0%
FASA 3
0%